ALBUM ẢNH THU HÀ

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

9 tháng 2, 2016

xuân


Mùa Xuân  nồng nàn đang chạm ngõ

Nhặt lá rơi  rơi, lối nhỏ ngày xưa

Có ai hẹn thề say đắm dưới cơn mưa

Che cho nhau tình yêu như tháp lửa


Đã không còn người xưa… ngày xưa nữa

Hát điệu buồn em da diết gọi tên

Gánh tương tư em oằn vai trĩu nhớ

Khúc đợi chờ sầu lẻ bóng mình em


Mùa Xuân  này chiếc lá nặng gót sen

Se sắt thắm ấp e cùng vàng lá

Yêu bao nhiêu mùa xuân  đều biết cả

Nhắm mắt khẽ thầm, hát nhé mùa xuân  ơi

Bạn kích chuột phải vào biểu tượng chọn: SAO CHÉP URL HÌNH ẢNH ( chép địa chỉ ảnh)-sau đó chèn link vào mã sau: [img] Chèn link vào đây [/img].

Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN

Xem tất cả Viết cho mình »